Tuorlan alue

Tuorlan Majatalo sijaitsee ainutlaatuisessa ympäristössä osana Tuorlan kartanoa, jonka tiedetään olleen olemassa jo keskiajalla. Nykyään Tuorlan Majatalo toimii Ammattiopisto Livian alueella. Tuorlan maaseutuoppilaitoksen alue on listattu Museoviraston toimesta Suomen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon.

Tuorlan alueella toimii myös Avaruuspuisto Väisälä, entinen Turun yliopiston observatorio.

Sijainti Kuninkaantien varrella

Tuorlan kartano sijaitsee Piikkiönlahden pohjoisrannalla Suuren Rantatien eli Kuninkaantien varrella. Kartanon päärakennus on rakennettu maaston korkeimmalle kohdalle perimätiedon mukaan 1600-luvulla. Rakennuksen vanhinta kaksikerroksista osaa reunustavat yksikerroksiset siivet, jotka on rakennettu 1810-luvulla. Päärakennusta on uudistettu arkkitehti Erik Bryggmanin johdolla 1929.

Suuren Rantatien etelälaidalla sijaitsevan muurimaisen seinämän sisällä ovat talouspihan rakennukset, joiden yhtenäinen arkkitehtoninen asu on 1800-luvun alkupuolelta. Puistossa sijaitsee samoin 1800-luvun alkupuolella valmistunut viljamakasiini. Vanhan rakennusryhmän eteläpuolelle on rakennettu 1980-luvulla maaseutuoppilaitoksen uusi koulurakennus, asuntoloita ja talousrakennuksia.